Szukaj
sklepcad.pl
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Reklamacje i Zworty

REKLAMACJE 


Sprzęt komputerowy


Wszystkie sprzęty komputerowe sprzedawane w sklepie SklepCAD.pl objęte są gwarancją producenta. Warunki i okres gwarancji określone są przez producentów na kartach gwarancyjnych dostarczanych wraz z zakupionym towarem. Prawa gwarancyjne przysługują na podstawie dokumentu sprzedaży i karty gwarancyjnej. Jeżeli zakupiony towar posiada wady techniczne należy nas o tym niezwłocznie poinformować emailem sklep@sklepcad.pl, bądź telefonicznie - telefon: 694873074.
Wysyłka reklamowanego towaru odbywa się na koszt Klienta. Towar należy odesłać z załączonym opisem wady i dokumentem sprzedaży. Jeżeli serwis jest uzasadniony, koszt transportu do Klienta pokrywa Sprzedawca. W przypadku bezpodstawnej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszystkie koszty transportu pokrywa Kupujący.

Oprogramowanie


Kiedy jakikolwiek dostarczony produkt jest lub zawiera oprogramowanie ("Oprogramowanie"), jest ono licencjonowane przez odpowiedniego licencjodawcę/właściciela podlegającego odpowiedniej umowie licencyjnej użytkownika końcowego lub innym warunkom umowy dołączonym do Oprogramowania ("Warunki licencji") a”) i/lub Produktu. Prawa Klienta do zwrotu i/lub zwrotu kosztów objęte niniejszymi warunkami i obowiązująca polityka dotycząca zwrotów nie mają zastosowania po: zdjęciu folii i/lub odklejeniu naklejki zabezpieczającej, otwarciu pudełka, użyciu Oprogramowania i zaakceptowaniu warunków licencji. Zarejestrowane Oprogramowanie nie podlega zwrotowi. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych przez nas pisemnie lub w odpowiednich Warunkach licencji, Oprogramowanie jest dostarczane "tak jak jest" bez żadnych gwarancji, warunków jakości, zdatności użycia, wydajności czy zgodności z opisem i nie dajemy żadnych gwarancji w związku z instalacją, konfiguracją czy poprawianiem błędów/wad Oprogramowania. Określenie praw producenta, licencjodawcy czy dostawcy Oprogramowania znajduje się w Warunkach licencji.Jeśli dostarczone Oprogramowanie zawiera nośnik i stwierdza się jego uszkodzenie, Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć nowych nośnik najpóźniej 14 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia wady.

 

ZWROT

W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, Klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością, a sam produkt, oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania.

Zgodnie z ustawą możliwości zwrotu nie podlegają rozpakowane produkty, podlegające ochronie praw autorskich takie jak Oprogramowanie, płyty CD z muzyką itp.

 

W przypadku zwrotu. Towar należy odesłać na własny koszt na adres EKSPERTsoft Trzebunia 651, 32-438 Trzebunia. Do przesyłki proszę załączyć uzupełniony formularz zwrotu. Jest on dostępny na dole strony naszego regulaminu : https://sklepcad.pl/regulamin

Środki pienieżne zostaną zwrócone przez przelew bankowy na konto wskazane w formularzu zwrotu.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl